Så många nya bostäder behöver Stockholmsregionen

Regeringen gav i juni 2012 Stockholms läns landsting i uppdrag att göra en regional bedömning av behovet av nya bostäder i länets kommuner. I december 2012 beslutade landstingsstyrelsen att skicka rapporten "Regional bedömning av behovet av nya bostäder i Stockholmsregionen fram till 2030" som landstingets svar till regeringen.

Stockholmsregionens behov av nya bostäder beskrivs i den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2010. Den kraftiga befolkningsökningen, i kombination med ett förhållandevis lågt bostadsbyggande i regionen de senaste åren, har gjort att regionplanens bedömning behöver justeras.

Landstingets dåvarande funktion för tillväxt, miljö och regionplanering (TMR, nu TRF) räknade på det demografiska behovet av nya bostäder fram till 2030 baserat på de nya befolkningsframskrivningar (2012:1) som nyligen tagits fram. Underlaget har sedan diskuterats med samtliga kommuner i länet och resultatet har blivit en bedömning av regionens bostadsbehov fram till 2030 samt hur bostadsbyggandet ska fördelas mellan kommunerna.

9 000 till 16 000 bostäder per år

Den regionala utvecklingsplanen beskriver utvecklingen i ett spann beräknat utifrån en långsammare respektive snabbare utvecklingstakt, på samma sätt beskrivs den nya bedömningen av bostadsbehovet. Den regionala bedömningen av behovet av bostadstillskott i Stockolms län är att det behöver tillkomma mellan 179 000 (Låg) och 319 000 (Hög) bostäder fram till år 2030, eller cirka 9000 till 16 000 bostäder i genomsnitt årligen. Takten i bostadsbyggandet bör av flera skäl vara högre de närmaste åren än mot slutet av perioden. 

Regeringen gav i juni 2012 Stockholms läns landsting i uppdrag att göra en regional bedömning av behovet av nya bostäder i länets kommuner. I december 2012 beslutade landstingsstyrelsen att skicka rapporten "Regional bedömning av behovet av nya bostäder i Stockholmsregionen fram till 2030" som landstingets svar till regeringen.

Stockholmsregionens behov av nya bostäder beskrivs i den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2010. Den kraftiga befolkningsökningen, i kombination med ett förhållandevis lågt bostadsbyggande i regionen de senaste åren, har gjort att regionplanens bedömning behöver justeras.

Landstingets dåvarande funktion för tillväxt, miljö och regionplanering (TMR) räknade på det demografiska behovet av nya bostäder fram till 2030 baserat på de nya befolkningsframskrivningar (2012:1) som nyligen tagits fram. Underlaget har sedan diskuterats med samtliga kommuner i länet och resultatet har blivit en bedömning av regionens bostadsbehov fram till 2030 samt hur bostadsbyggandet ska fördelas mellan kommunerna.

9 000 till 16 000 bostäder per år

Den regionala utvecklingsplanen beskriver utvecklingen i ett spann beräknat utifrån en långsammare respektive snabbare utvecklingstakt, på samma sätt beskrivs den nya bedömningen av bostadsbehovet. Den regionala bedömningen av behovet av bostadstillskott i Stockolms län är att det behöver tillkomma mellan 179 000 (Låg) och 319 000 (Hög) bostäder fram till år 2030, eller cirka 9000 till 16 000 bostäder i genomsnitt årligen. Takten i bostadsbyggandet bör av flera skäl vara högre de närmaste åren än mot slutet av perioden.