Remissvar

Här hittar du de remissvar som inkommit under samrådet om RUFS 2050 från april till september 2016. Listan fylls på kontinuerligt tills samtliga inkomna svar finns med.

Samrådsförslaget skickades ut till närmare 600 aktörer i och utanför Stockholms län. Se hela sändlistan här (pdf).

Till utskicket fanns också ett antal frågor att utgå ifrån. Se frågorna här.

Intresseorganisationer, branschorganisationer, politiska partier och privatpersoner Kommuner i Stockholms län inkl. KSL Privata och kommunala bolag
Arbetsgruppen Rädda Grimstaskogen, ARG ABC-samarbetet Akademiska hus
Björn Gustafsson Botkyrka kommun Biogas Öst
Botaniska sällskapet i Stockholm Danderyds kommun Brandkåren Attunda
Centerpartiet i Stockholms län Ekerö kommun ByggVesta Development AB
Coompanion Stockholm och Coompanion Roslagen & Norrort Haninge kommun Ellevio AB
Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening och Rädda Djurgården-Stoppa Österleden Huddinge kommun E.ON Sverige AB
Feministiskt initiativ Stockholm Järfälla kommun Fortum Värme AB
Filmregionen Stockholm-Mälardalen Kommunförbundet Stockholms län, KSL  JM AB
Friluftsfrämjandet Norra Järva Lidingö stad Norrenergi AB
Friluftsfrämjandet Region Mälardalen och Friluftmiljörådet Lidingö stad, Nacka kommun, Vaxholms stad, Värmdö kommun Norrvatten
Förbundet för Ekoparken Nacka kommun Ragn-Sells AB
Föreningen Rädda Järvafältet Norrtälje kommun Roslagsvatten
Föreningen Rädda Ältasjön Nykvarns kommun Skanska
Företagarna  i Järfälla Nynäshamns kommun Stiftelsen Electrum och Kista Science City AB
Företagarna Stockholms län Salems kommun SRV Återvinning AB 
Gunnar Aneer Sigtuna kommun Stockholm Vatten
HSO i Stockholms län Sollentuna kommun Stockholms Hamnar AB
HSO Stockholms stad Solna stad Storstockholms brandförsvar, SSBF
Hyresgästernas boendetrygghet Stockholm Nordost Södertörns brandförsvarsförbund
Hyresgästföreningen Bromma Ekerö  Stockholms stad Södertörns Energi AB, Södertörns Fjärrvärme AB och Söderenergi AB
Hyresgästföreningen region Stockholm Sundbybergs stad SÖRAB
Ideell kulturallians i Stockholms län Södertälje kommun Veidekke Bostad AB
Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd, KLYS Södertörnskommunerna  
Kristdemokraterna i Stockholms stad Tyresö kommun  
Liberalerna Stockholms län Täby kommun  
LRF Mälardalen Upplands Väsby kommun  
Miljöpartiet de gröna Upplands-Bro kommun  
Nacka miljövårdsråd Vallentuna kommun  
NAI Svefa, Stendörren Fastigheter AB och Småa AB Värmdö kommun  
Nature Associates Österåkers kommun  
Naturskyddsföreningen i Stockholms län Österåkers kommun  
Naturskyddsföreningen i Vaxholm    
Naturskyddsföreningen i Österåker    
Per Suneson    
PRO Stockholms län    
Regionstyrelsen ABC, Villaägarnas Riksförbund    
Resenärsforum    
Samfundet S:t Erik    
Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation, SIKO    
Skärgårdens trafikantförening    
Skärgårdsföretagarna    
Skönhetsrådet    
STF Stockholm lokalavdelning    
Stockholms Handelskammare    
Stockholms Idrottsförbund    
Stockholms kooperativa bostadsförening, SKB    
Stockholms läns bildningsförbund    
Stockholms ornitologiska förening    
Stockholms Sjögård    
Stockholms studentkårers centralorganisation, SSCO    
Stockholms naturskyddsförening    
Stockholms Orienteringsförbund    
Svenska byggnadsvårdsföreningen    
Svenska orienteringsförbundet    
Svenska Petroleum och Biodrivmedelinstitutet, SPBI Service AB    
Sveriges Bergmaterialindustri    
Sveriges Bussföretag    
Synskadades Riksförbund Stockholms och Gotlands län    
Tony Bergman    
Världsnaturfonden Sverige    
Regionala organisationer och kommuner utanför Stockholms län Stockholms läns landsting Nationella myndigheter, universitet och högskolor
4 Mälarstäder Centrum för arbets- och miljömedicin Arbetsförmedlingen
Enköpings kommun Förvaltning för utbyggd tunnelbana, FUT Energimyndigheten
Gnesta kommun Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Försvarsmakten
Gävle kommun Kulturnämnden Försäkringskassan
Hallstahammars kommun Locum Havs- och vattenmyndigheten
Håbo kommun Patientnämnden Jernhusen (RUFS)
Knivsta kommun Stockholms läns museum Jernhusen (ÖMS)
Landstinget i Uppsala län (RUFS)   Karolinska Universitetssjukhuset
Landstinget i Uppsala län (ÖMS)   KTH
Landstinget Sörmland   Kungliga Musikhögskolan
Landstinget Västmanland   Livsmedelsverket
Länsstyrelsen Gävleborg   Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Södermanlands län   Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB
Länsstyrelsen i Uppsala län (RUFS)   Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
Länsstyrelsen i Uppsala län (ÖMS)   Mälardalens högskola
Länsstyrelsen i Västmanlands län (RUFS)   Naturvårdsverket
Länsstyrelsen i Västmanlands län (ÖMS)   Post- och telestyrelsen
Malmö stad   Riksantikvarieämbetet
Norbergs kommun   SCB
Norrköpings kommun (ÖMS)   Stockholm Arlanda Airport (RUFS)
Nyköpings kommun (RUFS)   Stockholm Arlanda Airport (ÖMS)
Nyköpings kommun (ÖMS)   SJ AB
Region Gotland   Sjöfartsverket
Region Gävleborg och Gävleborgs län   SMHI
Region Skåne   Statens centrum för arkitektur och design, ArkDes
Region Örebro län   Svenska institutet
Regionförbundet Sörmland, Sörmlands kollektivtrafikmyndighet samt Landstinget Sörmland   Svenska kraftnät
Region Östergötland (RUFS)   Sveriges geologiska undersökning
Region Östergötland (ÖMS)   Tillväxtverket
Regionförbundet Uppsala län (RUFS)   Universitets- och högskolerådet
Regionförbundet Uppsala län (ÖMS)   Vinnova
Sala kommun    
Sandvikens kommun    
Strängnäs kommun    
Sörmlands kollektivtrafikmyndighet    
Tierps kommun    
Trosa kommun    
Uppsala kommun    
Västerås stad    
Västmanlands Kommuner och Landsting    
Älvkarleby kommun    
Örebro kommun